Production & Quality
 
 
     
 
เครื่องจักร และกระบวนการผลิต
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด มีเครื่องจักรในการผลิตแบบครบวงจร   เพื่อเติมเต็มแก่ความต้องการที่หลากหลาย   ประกอบไปด้วย
» เครื่องอัดเพลท ช่วยประหยัดเวลาในการทำแม่พิมพ์สำหรับการผลิต
» เครื่องตัดกระดาษ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มความแม่นยำให้แก่การตัด
» เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อันดับ 1ของโลกจากประเทศเยอรมัน พิมพ์สูงสุดถึง 6สี พร้อมระบบเคลือบเงา/
   เคลือบด้าน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงสุดถึง 18,000rph
» เครื่องประกบลูกฟูก ประกบกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ท เข้ากับกระดาษลอน E, B เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
    ผลิตภัณฑ์ของท่าน ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมแบบ Remote Computer Control ทำให้มั่นใจในเรื่องความ
    เที่ยงตรง
» เครื่องปั๊มไดคัท ประกอบไปด้วยระบบอัตโนมัติ และระบบมือป้อน สามารถเลือกเครื่องจักรให้เหมาะสมกับ
   คุณภาพ และลักษณะงานหลากหลายรูปแบบ
» เครื่องปะกล่อง วิ่งด้วยความเร็วสูง พร้อมหน่วยขัดลิ้น เพื่อมั่นใจได้ว่ากาวสามารถติดทนบนกระดาษทุก
   ประเภท และผิวเคลือบทุกสภาพ เช่น เคลือบพลาสติก PVC/ OPP, เคลือบยูวี, ขัดเงา ฯลฯ

» เครื่องปะกล่องรองเท้า (4ด้าน) เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการการทากาวทั้ง 4ด้าน เพื่อสะดวกแก่การจัดเก็บ,
   การพับ และการขึ้นรูป เช่น กล่องรองเท้า

ระบบคุณภาพ
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด ไม่เคยลืมที่จะสร้างผลงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ซึ่งการที่จะสร้างระบบคุณภาพให้เกิดได้นั้น บริษัท ฯ อาศัยทั้งประสบการณ์, ทีมงาน, เครื่องมือ และระบบต่างๆ เข้ามาช่วยควบคุม เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราได้เสมอ
 
• Incoming Quality Control เพราะบริษัท หลักพิมพ์ จำกัด เชื่อว่าการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้นั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน ดังนั้นบริษัท ฯ จึงให้ความสำคัญแก่การตรวจรับวัตถุดิบก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
 
• In-process Quality Control ทุกขั้นตอนของการผลิต บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด ก็มิเคยมองข้าม โดยบริษัท ฯ จะมีการสุ่มตรวจระหว่างกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท ฯ จะไม่ผลิตของเสีย

• In-process Quality Control ทุกขั้นตอนของการผลิต บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด ก็มิเคยมองข้าม โดยบริษัท ฯ จะมีการสุ่มตรวจระหว่างกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท ฯ จะไม่ผลิตของเสีย
 
     
     
 
MACHINES and PRODUCTION PROCESS
We have full range of machines to fulfill all of your needs.
    
   » Plate Making Machines to shorten your lead time for your urgent orders 
   » Cutting Machines controlling by computer to ensure precision of our products 
   » Printing Press  No. 1 trusted brand of offset press from Germany. Maximum printing up to 6 colors with
      coating system. High speed 18,000rph with computerized system.  
   » High Speed Flute Laminator to laminate printing offset with E flute or B flute to reinforce our products
      by remote computer control which guarantee high accuracy.
 

   » Die-cutting Machines   both manual and automatic system that match to qualities and varieties of 
      products
   » Gluing Machines high speed with scratching unit to ensure adhesive works well on all kinds of paper
      and coatings/ laminates; such as, PVC/ OPP, UV coating, calendaring etc. 
   » Special Gluing Machines for Shoes box (4 sides)   proper for products with 4 sides of adhesive whish
      make products easy and practical to use.
 
     
 
QUALITY SYSTEM
LAKPIM Company Limited never ignores the quality system which is one of our philosophies. Our quality is driven by experiences, teamwork, high standard equipments and quality systems to ensure products quality
 
     
 
 Incoming Quality Control  
Since Lakpim believes that quality products are made from good standard of materials, we therefore check all materials before production process.
 
  • In-process Quality Control
Every single process of production is like jigsaw which could not be neglected. We do sample qualities from the first step till the last step to guarantee that we only produce the goods with qualities.
 
 
• Outgoing Quality Control   
Before we deliver the products, we finally do check all points of qualities. You can be confident with all products outgoing from our company.
 
     
 
   
 
     
 
   
     
Current Pageid = 3