Join Us
 
 
     
  บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด   เชื่อว่าผลงานที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากทีมงานคุณภาพ   หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา   กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ( paveenan@lakpim.com )  
     
  » เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (sales)
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีวุฒิต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำว่า 3ปี)
  • มีประสบการณ์ 1ปีขี้นไป
  • สามารถใช้ computer ได้
  • หากมีพาหนะของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
  » ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5ปีขี้นไป
  • สามารถใช้ computer ได้
  • สามารถทำงานนอกเวลาได้
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 
 
 
  » หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • อายุไม่ต่ำกว่า 28ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3ปีขี้นไป
  • สามารถใช้ computer ได้
  • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 
 
 
   
     
 
   
     
Current Pageid = 11