บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ด้วยระบบพิมพ์ออฟเซ็ท สินค้าหลัก ได้แก่ กล่องกระดาษ,กล่องออฟเซ็ท,กล่องประกบลูกฟูก,ป้ายสินค้า,ป้ายบลิสเตอร์,ถุงกระดาษ ฯลฯ
“ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทั้งการผลิตและการจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  โดยทีมงานมืออาชีพที่มีทั้งประสบการณ์และความใส่ใจอย่างสูงสุด ”
 
 
LAKPIM Company Limited is one of the professional offset box manufacturers. Our main products are paper box, offset box, flute laminated box, tag, blister card, paper bag, etc.
“Striving for the best standards both on production and management  to meet the highest  customers’ satisfaction by a professional, experienced and caring team”
 
 
   
 
         
   
   
         
 
 
 More>>>               
 
 
 
 
Current Pageid = 1